ຫມາກໂປມ

ຫມາກໂປມ

ເຜີຍແຜ່ໃນ iPhone, MacBooks ແລະເລື່ອງລາວອື່ນໆກ່ຽວກັບ macOS, iPad, WatchOS ແລະ Apple.

elma ios ipados beta kamu beta ios13 ipados 13

ຄວາມອ່ອນແອໃນ iOS 13 beta ໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງລະຫັດຜ່ານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໃນການຕັ້ງຄ່າ

ໂດຍການແຕະລະຫັດ "ເວບໄຊທ໌ແລະລະຫັດສະ ໝັກ" ເລື້ອຍໆ, ລະຫັດໃບ ໜ້າ ຫລື Touch ID ແມ່ນຂ້າມໄດ້ງ່າຍ.