ເຕັກໂນໂລຢີລົດ

ເຕັກໂນໂລຢີລົດ

ລົດທີ່ຂັບດ້ວຍຕົນເອງ, ຄຳ ເວົ້າສຸດທ້າຍຂອງ Tesla ໃນນະວັດຕະ ກຳ, ລະບົບ infotainment ແລະເປັນຫຍັງບໍ່, ລົດຕິດ!

ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃຊ້ເວລາ tesla video autopilot

ບົດລາຍງານຜູ້ບໍລິໂພກ: ເທັກໂນໂລຢີ Autopilot Hovering ຂອງ Tesla 'ມີຄວາມ ຊຳ ນານຫຼາຍກ່ວາຄົນຂັບລົດຂອງມະນຸດ

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ 'ການແຊກແຊງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ' ເພື່ອປະຕິບັດງານຢ່າງປອດໄພ