ເຕັກໂນໂລຢີລົດ

ເຕັກໂນໂລຢີລົດ

ລົດຂັບດ້ວຍຕົນເອງ, ສຸດຍອດຂອງ Tesla ໃນນະວັດຕະ ກຳ, ລະບົບ infotainment, ແລະເປັນຫຍັງບໍ່, hack!

ລົດ uber autonomous ຂັບລົດຕົນເອງ

ຜູ້ບໍລິຫານ Uber ລາຍງານວ່າໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບບັນຫາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ໃຫ້ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຕົນເອງກ່ອນທີ່ຈະເກີດອຸບັດຕິເຫດ

ແຕ່ພວກເຂົາອາດຈະບໍ່ມີເວລາທີ່ຈະຕອບໂຕ້
honda gm cruise ລົດໃຫຍ່ອັດຕະໂນມັດ

GM ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ກຳ ລັງແຮງງານຂອງອາເມລິກາ ເໜືອ ໂດຍໃຊ້ເງິນຝາກປະຢັດເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາລົດ EV

ເງິນ ຈຳ ນວນດັ່ງກ່າວຍັງຈະໄດ້ ນຳ ໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາລົດໃຫຍ່ແບບອັດຕະໂນມັດ