Google

Google

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຫາລ້າສຸດ, Chrome, Android, Gmail ແລະອື່ນໆຈາກຍັກໃຫຍ່ຄົ້ນຫາ.

ສະຫະພັນແຮງງານຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານກົດ ໝາຍ nlrb

ການຕັດສິນໃຈໃນກະດານເຮັດວຽກເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດມີການຄວບຄຸມຫຼາຍກວ່າລະບົບອີເມວ

Google ອະນຸຍາດໃຫ້ພະນັກງານ ນຳ ໃຊ້ຊັບສິນຂອງບໍລິສັດ ສຳ ລັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຫະພັນເພື່ອທົບທວນການຕັດສິນໃຈປີ 2014