Microsoft,

Microsoft,

ຂ່າວແລະຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ Microsoft, Windows, Office, Xbox, Surface ແລະການພັດທະນາລ້າສຸດອື່ນໆ.

ການຄາດຄະເນດ້ານດ້ານ microsoft

ການປັບປຸງ firmware ຂອງ Microsoft ແມ່ນຫຼຸດລົງ Surface Pro 6 ແລະ Surface Book 2 ຫາ 400 MHz

ທຸງ Intel CPU ທີ່ຖືກຕັ້ງຄ່າຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຖືກກ່າວຫາກັບບໍລິສັດກ່າວວ່າມັນ ກຳ ລັງເຮັດວຽກຢ່າງໄວວາໃນການແກ້ໄຂ