Microsoft,

Microsoft,

ຂ່າວແລະຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ Microsoft, Windows, Office, Xbox, Surface ແລະການພັດທະນາລ້າສຸດອື່ນໆ.

ເກມ microsoft nintendo sony

Microsoft, Nintendo ແລະ Sony ເວົ້າລວມກັນຕໍ່ຕ້ານການເກັບພາສີຂອງ Trump ສຳ ລັບເຄື່ອງຫຼີ້ນເກມ

ຈົດ ໝາຍ ເປີດໃຫ້ຫ້ອງການ USTR ປະກາດວ່າຜູ້ບໍລິໂພກຈະຈ່າຍເງິນອີກ 840 ລ້ານໂດລາໃນລະດູການວັນພັກຜ່ອນນີ້.