Ağ

ຊອກຫາລິ້ງຢູ່ທຸກບ່ອນ. ຂ່າວທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈກ່ຽວກັບບໍລິສັດຍອດນິຍົມຂອງອິນເຕີເນັດ, ເມຄ, ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ, ກະແສແລະອື່ນໆ.

ການເງິນ twitter

Jack Dorsey: Twitter ເພື່ອຫ້າມທຸກການໂຄສະນາທາງການເມືອງທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງ ໜ້າ

ຜູ້ຈັດການຄິດວ່ານັກການເມືອງຄວນຈະໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງ, ແຕ່ວ່າເວທີສັງຄົມອື່ນໆຈະເຮັດເຊັ່ນກັນບໍ?