Ağ

ຊອກຫາລິ້ງຢູ່ທຸກບ່ອນ. ຂ່າວທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈໃນບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເວັບ, ຟັງ, ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ, ກະແສແລະອື່ນໆ.

ອົງການຂ່າວ corp knowz

News Corp ເປີດຕົວບໍລິການລວມຂ່າວທີ່ມີຊື່ວ່າ 'Knewz'

ມັນສັນຍາວ່າຈະມີການສົ່ງເສີມຮ້ານ ຈຳ ໜ່າຍ ທີ່ນ້ອຍກວ່າທີ່ມັນເຊື່ອວ່າໄດ້ຖືກດາວໂຫລດມາແລ້ວໃນເວັບໄຊເກັບ ກຳ ອື່ນໆ

Underlining ການແຂ່ງຂັນ