ຜົນປະໂຫຍດໃນການ ທຳ ຄວາມສະອາດຂອງ Windows Installer

ຜົນປະໂຫຍດໃນການ ທຳ ຄວາມສະອາດຂອງ Windows Installer 7.2

ເອົາຂໍ້ມູນການຕັ້ງຄ່າຂອງ Windows Installer ອອກ ສຳ ລັບໂປແກຼມ.

ດາວໂຫລດ

ຂໍ້ມູນສັ້ນໆ

ຄຳ ຖາມ
Windows
359 ກບີ
174,886
3.9 73 oy

Microsoft ໄດ້ປັບປຸງລະບົບ Windows Installer CleanUp Utility. ດ້ວຍລະບົບປະໂຫຍດຂອງ Windows Installer CleanUp Utility, ທ່ານສາມາດເອົາຂໍ້ມູນການຕັ້ງຄ່າຂອງ Windows Installer ອອກຈາກໂປແກຼມ. ຖ້າທ່ານ ກຳ ລັງມີບັນຫາກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງ (ຕັ້ງຄ່າ), ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການ ກຳ ຈັດຂໍ້ມູນການຕັ້ງຄ່າຂອງ Windows Installer ສຳ ລັບໂປຼແກຼມຂອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານມີບັນຫາໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ພະຍາຍາມເພີ່ມ (ຫຼືເອົາອອກ) ສ່ວນປະກອບທີ່ບໍ່ໄດ້ລວມເຂົ້າໃນເວລາທີ່ທ່ານຕິດຕັ້ງໂປແກຼມຂອງທ່ານເປັນຄັ້ງ ທຳ ອິດ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງ ກຳ ຈັດຂໍ້ມູນການຕັ້ງຄ່າຂອງ Windows Installer.

Utility ຂອງ Windows Installer CleanUp Utility ບໍ່ໄດ້:

  • ຖອນການຕິດຕັ້ງ Windows Installer.
  • ເອົາແຟ້ມ ສຳ ລັບໂປແກຼມທີ່ຕິດຕັ້ງໂດຍ Windows Installer, ເຊັ່ນ Microsoft Office 2003.

Utility ຂອງ Windows Installer CleanUp Utility ເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ໃຫ້ຫ້ອງສົນທະນາທີ່ທ່ານສາມາດເລືອກເອົາ ໜຶ່ງ ຫຼືຫຼາຍໂປແກຼມທີ່ຕິດຕັ້ງໂດຍ Windows Installer. ທ່ານເລືອກໂປແກຼມຕ່າງໆຈາກລາຍການຜະລິດຕະພັນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນປ່ອງຕິດຕັ້ງ Windows Installer CleanUp. ຫຼັງຈາກເຮັດການເລືອກນີ້, ຜົນປະໂຫຍດຈະເອົາຂໍ້ມູນການຕັ້ງຄ່າຂອງ Windows Installer ອອກໃຫ້ກັບໂປແກຼມເຫຼົ່ານັ້ນເທົ່ານັ້ນ.
  • ຖອດໄຟລ໌ແລະການຕັ້ງຄ່າການລົງທະບຽນທີ່ອອກຂໍ້ມູນການຕັ້ງຄ່າຂອງ Windows Installer ສຳ ລັບໂປແກຼມທີ່ທ່ານເລືອກ.

ຖ້າທ່ານໃຊ້ສິ່ງນີ້ເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນການຕັ້ງຄ່າຂອງ Windows Installer ສຳ ລັບໂປແກຼມຂອງທ່ານແລະທ່ານວາງແຜນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງໂປແກຼມ ໃໝ່, ທ່ານຕ້ອງຕິດຕັ້ງໂປແກຼມດັ່ງກ່າວໄວ້ໃນໂຟນເດີທີ່ທ່ານຕິດຕັ້ງມັນຄັ້ງ ທຳ ອິດ. ນີ້ປ້ອງກັນການຊໍ້າຊ້ອນຂອງໄຟລ໌ໃນຮາດດິດຫລືແຜ່ນຂອງທ່ານ.