ມີຫຍັງແດ່:

2.00.4 ສ້າງ 8

 • ແກ້ໄຂປັນຫາດ້ວຍການບັນທຶກບາງການຕັ້ງຄ່າໃນ UI ກັບ IE8
 • ມີການແກ້ໄຂບາງບັນຫາການຕໍ່ອາຍຸເຊົ່າ DHCP.

2.00.4 ສ້າງ 7

 • ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ລະຫັດຜ່ານຂອງຄວາມຍາວປາການຕັ້ງຄ່າບໍ່ປ່ຽນແປງ.

2.00.4 ສ້າງ 5

 • ແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍການຕັ້ງຄ່າໂຫມດ PPTP ໃນຕົວຊ່ວຍສ້າງການຕິດຕັ້ງ.
 • ການທົດສອບ UPnP ຄົງທີ່ລົ້ມເຫລວ.
 • RIP ຄົງທີ່ບໍ່ໄດ້ປັບປຸງຕາຕະລາງ router.
 • ເສັ້ນທາງແບບເຄື່ອນໄຫວແບບຄົງທີ່ບໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ
 • ຂໍ້ຜິດພາດການຕັ້ງຄ່າ Router ຄົງທີ່
 • ມີ ກຳ ນົດເສັ້ນທາງຄົງທີ່ສູງສຸດ.
 • ແກ້ໄຂໃຫ້ລູກຄ້າບໍ່ສາມາດຮັບ IP ຫຼັງຈາກເພີ່ມເສັ້ນທາງຄົງທີ່.
 • ຄວາມໄວ / ເວລາການເຊື່ອມຕໍ່ UPnP ແລະການສົ່ງ / ຮັບສະຖານະພາບໃນ Internet Gateway ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂແລ້ວ.
 • ທີ່ຢູ່ MAC PC ຂອງ Clne ຄົງທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຈາກໄລຍະໄກ.
 • ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຍອມຮັບເອົາການປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍອີງໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ QoS.
 • ລູກຄ້າ IGMPv2 ປະໄວ້ຢ່າງງຽບໆພາຍຫຼັງ 100 ວິນາທີ.