ການທົບທວນ AMD Radeon RX 5500 XT 8GB: Navi $ 200

Radeon RX 5500 XT ແມ່ນການຕອບສະ ໜອງ ຂອງ AMD ຕໍ່ກັບ Nvidia ຂອງ GeForce GTX 1650 Super ທີ່ປ່ອຍອອກມາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຂອງ Nvidia. Codenamed Navi 14, ໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາມີງົບປະມານ ໃໝ່ ທີ່ແນໃສ່ Radeon ແລະ Radeon RX 5500 XT ດີເທົ່າໃດພວກເຮົາມີບັດ MSI ແລະ Gigabyte ເພື່ອທົດສອບ.

ອັບໂຫລດເລື່ອງເພີ່ມເຕີມ…