ບັນນາທິການ ເປັນທີ່ນິຍົມ

  • ລາຄາຄົມຊັດ
  • ສຽງແລະເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຄຸນນະພາບ
  • BIOS ແຂງ

ບັນນາທິການ ຂ້ອຍ​ບໍ່​ມັກ

  • ບໍ່ມີການທົດແທນ ROG